Canviar el hostname d’una màquina a RedHat o CentOS

Les distribucions de Linux basades en RedHat utilitzen el fitxer /etc/sysconfig/network per llegir el hostname quant la màquina s’inicia. Aquesta configuració la llegeix el fitxer d’arranc /etc/rc.d/rc.sysinit. Dins del fitxer network hem d’afegir, si no existeix, una entrada HOSTNAME amb el nou nom que li volem donar, tal i com es mostra a continuació:

 

NETWORKING=yes HOSTNAME=”historiacatalunya.com” GATEWAY=”192.168.1.1″ GATEWAYDEV=”eth0″ FORWARD_IPV4=”yes”

sysctl, alternativa al fitxer network

Com a alternativa al pas anterior es pot canviar el hostname mitjançant la comanda sysctl:

1
sysctl kernel.hostname

per llegir el valor actual del hostname , i

1
sysctl kernel.hostname=<em>nou_hostname</em>

per canviar-lo.