PhoneGap: desenvolupar aplicacions per a mòbils

Navegant per la web he descobert un Framework que s’anomena Phonegap, que permet desenvolupar aplicacions per als següents  sistemes operatius iOS (iPhone i iPad), Android, Blackberry, webOS (palm) i Symbian, a dia d’avui. O sigui es poden desnevolupar aplicacions per a Android utilitzant tecnologies web HTML, CSS i Javascript i després convertir-les a aplicacions natives Android.

Encara no ho he provat però segons es pot llegir a la seva pàgina web el procés és molt sencill:

  1. Construïr l’aplicació complint els estàndards web (HTML5, CSS, JavaScript, …)
  2. Utilitzar PhoneGap
  3. Fer el deploy a les múltiples plataformes.