Generació de claus ssh per al putty per accedir a un servidor sense contrasenya

Si es vol utilitzar OpenSSH per a accedir a servidors sense utilitzar les contrasenyes i per tant convertir-ho en un procés automatitzat, hem de descarregar la versió completa de putty a la màquina des de la que farem la connexió, una màquina amb sistema operatiu Windows.

Imaginem que tenim dues màquines, A i B, i volem connectar-nos des de A a B sense introduir cap contrasenya. Un cop descarregat el putty, veiem que ve amb algunes eines, la més important que hi ha per aconseguir la nostra tasca es diu puttygen, que és una utilitat de generació de claus RSA i DSA. En l’entrada com Còpies de seguretat amb rsync desde Linux a Windows sense contrasenya es descriu com realitzar la creació de claus ssh a Linux.

Doncs bé, executem el puttygen i ens apareix aquest quadre de diàleg:

Puttygen primera pantalla

Hem de pitjar el botó generate i tot seguit moure el ratolí fins que arribi es vegi que la barra arriba al 100% de la generació:

Un cop generada obtenim una pantalla com la següent:

 

puttygen

 

Hem de posar un comentari a la caixa verda i deixar la caixa groga en blanc si volem que no ens demani cap contrasenya. Desem la clau pública i privada ja que després les farem servir amb el putty.

Hem de copiar el que esta dins de la caixa vermella, que és la clau pública  i posar-ho en el servidor que ens volem connectar (servidor B) en el fitxer /home/nom_usuari/.ssh/authorized_keys on nom_usuari es qualsevol dels usuaris de la màquina B  amb el qual ens volem connectar sense fer servir la contrasenya des de el putty.

Ara ja només queda anar al putty i afegir la clau privada a les opcions de autenticació del putty:

putty add key

O sigui, al camp private key file authentication hem de posar la clau privada que acabem de generar, i ja està, ja ens podem connectar al servidor B amb l’usuari nom_usuari des de putty sense haver d’escriure la contrasenya.