Google Chrome atrapa Firefox

Firefox contra Chrome

Segons StatCounter, Google Chrome ha aconseguit superar el número d’usuaris que fan servir Firefox, tal i com es pot veure en la següent gràfica:

Estadístiques d'ús de navegadors: Chrome atrapa a Firefox

El que sembla sorprenent es que IE (Internet Explorer) encara conservi un 40% dels usuaris. Bé, es pot entendre ja que la majoria de usuaris fan servir el navegador que bé instal·lat per defecte en el seu Sistema Operatiu. Tot i que ara ja no és obligatori instal·lar IE en sistemes operatius Windows, es segueix amb l’inercia de continuar fent-lo servir si no es coneix cap altre navegador.