Esborra totes les taules de una base de dades MySQL d’un sol cop

Per esborrar totes les taules que hi ha en una base de dades es poden fer servir dos métodes:

  • esborrar la base de dades i torna-la a crear
  • esborrar les taules

Per esborrar les taules mitjançant el segon mètode, el que es fa es com si es fes una copia de seguretat de la base de dades afegint les línies de DROP de taules i despres mitjançant grep ens quedem amb aquestes línies per després executar-ho al MySQL:

mysqldump -u[USERNAME] -p[PASSWORD] --add-drop-table --no-data [DATABASE] | grep ^DROP | mysql -u[USERNAME] -p[PASSWORD] [DATABASE]

On [USERNAME][PASSWORD] i [DATABASE] són les dades de la teva base de dades.