Actualitzar mòduls i core a Drupal

Per actualitzar mòduls o el core, es pot descarregar directament de la pàgina de manteniment de Drupal dins de l’administració del Site o bé via wget o drush.

Mòduls

Un cop descarregat el mòdul en qüestió s’ha de posar al directori on es troben els mòduls: ./nom_site/sites/all/modules i es descomprimeix allà directament.

Core

Per instal·lar el core primer s’ha de fer còpia de seguretat de la versió anterior per si hi hagués algún problema. Tot seguit, s’ha de posar el core comprimit al directori on es troba el site i descomprimir-lo allà mateix. Es descomprimeix en un directori amb el mateix nom que la versió que es vol instal·lar. Ara només s’ha de copiar sobre el lloc original.

Revisions a realitzar

Un cop realitzada la actualització s’ha de revisar la pàgina d’administració, concretament al menú “Administrar -> Reports -> Informe d’estat” i es probable que hi hagi canvi en la BBDD amb lo cual s’ha d’executar un script de manteniment http://www.nom_site.com/update.php o bé executar-lo manualment. La primera vegada que vaig canviar el core em va sortir aquesta actualització:

Actualització de Drupal

Per realitzar l’actualització de Drupal cal dur a terme unes tasques de prevenció davant possibles fallades del nostre site per culpa de l’actualització. En escriure la URL del nostre site de Drupal, per exemple , ens apareixerà el següent missatge:

For more detailed information, see the Installation and upgrading handbook. If you are unsure what these terms mean you should probably contact your hosting provider.

  1. Back up your database. This process will change your database values and in case of emergency you may need to revert to a backup.
  2. Back up your code. Hint: when backing up module code, do not leave that backup in the ‘modules’ or ‘sites/*/modules’ directories as this may confuse Drupal’s auto-discovery mechanism.
  3. Put your site into maintenance mode.
  4. Install your new files in the appropriate location, as described in the handbook.

When you have performed the steps above, you may proceed.

L’actualització pot fallar, per tant s’ha d’anar amb molt de compte en fer aquestes actualitzacions.

Drush: utilitat Drupal per a manteniments, actualitzacions, downloads de mòduls, …

Un cop tens instal·lat i funcionant un site amb Drupal, i no per ser menys important, hi ha eines que et faciliten la realització de tasques repetitives dins de Drupal. Una d’aquestes eines es diu Drush i serveix per a activar/desactivar un mòdul, descarregar mòduls, actualitzar mòduls, ….

En aqueta entrada, es recopila tota la informació útil de Drush. Per a la descàrrega, instal·lació i configuració es recomana mirar el link que hi ha a sota en negreta però la descarrega es pot realitzar directament així:

wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drush-7.x-4.5.tar.gz

(Si es fa en el directori /var/www/html s’haurà d’utilitzar usuari root).

 

Links interessants: