Neteja de les caches de DNS a Windows, Linux, Mac, Firefox i Google Chrome

La neteja de la memòria cau de DNS (com diuen els amics de softcatala) o neteja de les caches de DNS, de l’anglés flush DNS cache es un procediment que es sol realitzar per obtenir un refresc de la resolució de noms de DNS ja que tant sistemes operatius com navegadors fan cacheig de les DNS per fer la connexió més ràpida en futures visites tant a pàgines web com a servidors. Els ordinadors treballen amb adreces IP, mentre que els usuaris solen utilitzar noms de domini, que són més fàcils de recordar que no pas les adreces IP. Si fem una mirada a la nostra màquina veurem que fem servir un servidor de DNS que és el que tradueix els noms de domini en adreces IP.

Quan necessito realitzar una neteja de les caches de DNS?

Imaginem que tenim configurat un proveïdor de DNS com per exemple els servidros de DNS que ens faciliten els nostres proveïdors d’internet, però de sobte ens faciliten les adreces IP d’un servidor de DNS nou que ens aseguren que és molt més ràpid, com per exemple pot ser el servidor de DNS de Google.  Si es fa aquest canvi durant una sessió, estarem utilitzant les entrades antigues del DNS. També podem imaginar la situació que tenim un balancejador de càrrega (per a grans websites) que envia el trànsit a cada un dels servidors que tenim segons la càrrega que tinguin. Doncs bé pot passar que només volguem accedir a un d’ells, fixant la seva IP afegiunt una entrada al fitxer hosts, però com que la cache de DNS apunta a una entrada antiga, hem de netejar les caches de DNS.

Neteja de memòria cau de DNS en Sistemes Operatius

Windows

Per netejar la cache a windows s’ha d’obrir l’execució de comandes (tecles Windows + r), escriure cmd i executar. Ens sortirà una finestra com la següent:

Execució de comandes a  Windows


Un cop aquí hem d’escriure ipconfig /flushdns per netejar la memòria cau de les DNS a Windows. Si ens interessés veure les entrades que hi ha a la cahche de DNS de Windows podem executar la comanda ipconfig /displaydns. També ens pot interessar apagar el cacheig de DNS a windows i per tal d’aconsegiur-ho hem d’executar la comanda net stop dnscache, i per tornar-lo a engegar de nou amb la comanda net start dnscache.

Linux

Per netejar la cache de DNS en sistemes operatius Linux, s’ha de reiniciar el dimoni nscd. Per tal de reiniciar aquest dimoni, i amb permisos de superusuari executem la comanda /etc/rc.d/init.d/nscd restart desde el terminal de Linux.

MAC

Per netejar la memòria cau de DNS en els sistemes operatius MAC és igual de sencill que en sistemes operatius Linux, executant la comanda lookupd -flushcache . En les versions noves de MAC, des de la versió 10.5 fins a l’actual s’ha d’utilitzar la comanda dscacheutil -flushcache.

 

Neteja de memòria cau de DNS a Firefox i Google Chrome

Firefox

Per a realitzar la neteja de la memòria cau a Firefox podem fer servir l’extensió DNS Flusher. Ens apareixerà a la barra inferior del Firefox la IP a la qual ens estem connectant. Per exemple aquesta es la IP que apareix quan ens connectem a Google:

Google Chrome

Per a Google Chrome no he trobat cap extensió tan útil com la que he comentat per a Firefox, però la mateixa tasca es pot realitzar escrivint el següent a la barra de navegació de Google Chrome  chrome://net-internals/#dns i fent click sobre el botó Clear host cache.