Configuració locale a CentOS 5

Per configurar el locale d’un CentOS 5 per a UTF8-català, hem d’editar el següent fitxer (usuari root):

$export LANG=ca_ES.UTF-8

Això només activarà el locale per a la sessió en curs però si volem que es mantingui sempre que ens connectem amb qualsevol usuari, hem de crear el següent fitxer:

/etc/sysconfig/i18n

i afegir les següents línies:

LANG="ca_ES.UTF-8"

En aquest fitxer es poden definir altres configuracions com són el llenguatge per defecte, els llenguatges suportats, el sistema de fonts per defecte, … Per exemple:

LANG="ca_ES.UTF-8"
SUPPORTED="es_ES.UTF-8"
SYSFONT="latarcyrheb-sun16"

Per veure tots els locales que podem fer servir podem executar la següent ordre:

$locale -a