Dojo Toolkit (II). Com instal·lar Dojo.

Com totes les llibreries JavaScript per incloure-les en una pàgina web hem de fer servir l’etiqueta HTML <script>, que serveix per definir un script del cantó del client, com per exemple JavaScript. Aquesta etiqueta tant pot contenir instruccions de l’script o bé pot apuntar a un fitxer d’script extern via la paraula reservada src.

La llibrería de Dojo Toolkit no n’és una excepció i per tant per carregar-la l’hem d’incloure mitjançant aquest mètode, o sigui fent servir l’etiqueta <script>. El fitxer que apunta a la llibreria de Dojo Toolkit pot estar allotjat en el servidor que serveix la web o bé podem accedir a ell mitjançant el que es diu una Xarxa de Distribució de Continguts o CDN en anglès.

 

Si escollim el primer mètode hem de descarregar, forçosament, el codi de la llibreria, des de la pàgina de descàrregues de Dojo Toolkit. Per fer-ho disposem de vàries versions:

  • Dojo Toolkit Release: aquesta versió és ideal per a obtenir una còpia comprimida i optimitzada de la llibreria de Dojo Toolkit, amb els projectes Dojo, Dijit i DojoX. És la versió que es pot agafar quan volguem posar el nostre servidor en mode de producció.
  • Dojo Base: aquesta versió només conté la base de la llibrería Dojo. Es presenta en dos fitxers: un de comprimit i un de no comprimit. Per a entorns de producció agafarem la versió comprimida mentre que per al desenvolupament podem agafar la versió no comprimida.
  • Dojo Toolkit SDK x.x.x: és el codi font de la llibreria. És la versió ideal per a desenvolupament ja que conté una versió completa, no comprimida del codi de l’ultima release de Dojo Toolkit. A part conté tota una serie d’eines per a construir, documentar, testejar i desenvolupar amb Dojo. També inclou test unitaris i demostracions funcionals.
Doncs bé, en els següents enllaços es pot comprovar el temps de càrrega de cada una de les opcions de descàrrega de la llibreria que hi ha:
Com es veurà molt clarament, l’última opció es la que triga més en carregar i és la recomenada per a desenvolupament.
Per a un entorn en producció es recomana és fer servir l’eina “Dojo Build System” que el que fa és crear versions eficients de de Dojo i mòduls d’aplicació preparats per al desplegament en un entorn de producció, però això es tractarà més a fons en una altra entrada. 

Dojo Toolkit (I). Que és?

Avui enceto una sèrie d’entrades relacionades amb el Framework de JavaScript Dojo Toolkit.

Dojo Toolkit és una llibrería  modular JavaScript Open Source dissenyada per a realitzar el desenvolupament de forma més ràpida i fàcil d’aplicacions multi-plataforma, javascript-Ajax i web. El món web ha anat canviant en els darrers anys pel que fa al cantó de les aplicacions del servidor, però el cantó del client no s’ha quedat enrere i és aquí on frameworks com jQuery, Yui, Prototype i Scriptacoulos, qooxdoo i Dojo Toolkit prenen força. Aquests frameworks expandeixen les capacitats dels navegadors i la seva interfície d’usuari es quasi calcada a qualsevol aplicació local, com per exemple aplicacions fetes en AWT, SWT, Swing, Qt, …

Bé, ara que ja he fet una breu descripció del que és Dojo, descriuré de que es composa Dojo.

Dojo està dividit en tres projectes:

  • Dojo: és el cor sobre el que està desenvolupada la llibrería. Només incloent el fitxer dojo.js s’accedeix a característiques com animacions, Ajax, modularització, drag and drop localització, internacionalització, …
  • Dijit: és la llibreria de Interfaç Gràfica (UI) de Dojo que permet afegir afegir molts dispositius per exemple per a mostrar formularis, calendaris, …
  • Dojox: són les extensions de Dojo, i conté molts subprojectes que poden estar en fase alfa o bé ser completament estables.

A part també hi ha un quart projecte anomenat DojoC que és un repositori extern  SVN utilitzat per DojoCampus i que conté una varietat de widgets, tutorials i altres demostracions, tot i que no es garanteix el seu funcionament.

 

Per últim afegeixo uns quants links útils per a consultar la documentació de Dojo:


En el proper article tractarem el mode com instal·lar la llibrería i utilitzar-la en un projecte web: Dojo Toolkit (II). Com instal·lar Dojo.

 

 

encodeURIComponent i decodeURIComponent

Totes les URL que s’escriuen en un navegador han de contenir algun dels caracteres que es troben dins de la taula de caràcters ASCII. Quan teclegem una URL aquesta és transformada pel navegador automàticament, però si pel que sigui necessitem realitzar la codificació per convertir les URLs al format en que han de viatjar per Internet tenim la funció JavaScript encodeURIComponent.

Per exemple si tenim la URL: http://www.editorialbase.com/ per codificar-la en JavaScript executarem la següent ordre encodeURIComponent(“http://www.editorialbase.com/”) i el resultat obtingut és:
http%3A%2F%2Fwww.editorialbase.com

Si el que volem és justament el contrari, o sigui decodificar una URL, tenim la funció decodeURIComponent en JavaScript.