Sysinternals, monitorització i manteniment del nostre sistema: process explorer

Sysinternals és un conjunt o suite d’aplicacions per al sistema operatiu Windows que permet gestionar i controlar el nostre ordinador mentre fem servir el sistema operatiu Windows. El projecte va néixer de la mà de Winternals Software LP, propietat de Mark Russinovich i permet saber quins processos s’estan executant, gràfiques de càrrega de CPU, memòria utilitzada per cada un d’aquests processos, connexions de xarxa, .. etc. Actualment, el projecte forma part de Microsoft Technet Website que ofereix recursos tècnics i utilitats per mantenir, diagnosticar i monitoritzar els sistemes operatius Windows i tot i que pugui semblar sorprenent, Microsoft dona aquestes eines gratuïtament.

Actualment la suite esta conformada per 70 utilitats (veure llistat al site de Microsoft) que es van actualitzant com per exemple la ultima que s’ha modificat el passat 23 de març del 2012 que és AccessChk i que es tracta d’una utilitat que permet veure els permisos efectius en fitxers, claus de registre, serveis, processos,…

 

Com que hi ha moltes utilitat i no les faig servir totes, detallaré el funcionament de les que utilitzo força sovint i avui enceto aquesta entrada parlant de la que més utilitzo: el process explorer.

 

El process explorer a simple vista és l’administrador de tasques de Windows de tota la vida, però amb la particularitat que les opcions gràfiques són molt millors i que a més a més incorpora moltes funcionalitats per recuperar informació dels processos que s’estan executant actualment en el nostre sistema operatiu Windows. La seva funció principal es mostrar els processos que s’estan executant i poder-los parar o bé detectar si hi ha un procés que s’esta executant i no volem que s’executi. També com a administrador de processos, permet veure quins són els processos que fan un ús més intensiu de la nostra CPU o de la memòria del sistema.

Suite de sysinternals Process Explorer

En la captura anterior es poden veure els processos actius que podem ordenar pel camp que vulguem, essent el més normal ordenar-lo pel nom de procés, en forma d’arbre de processos, veient quins són els processos fill d’un procés.

Tal i com s’ha comentat, l’entorn gràfic millora respecte a l’administrador de tasques que porta per defecte Windows:

 

 Una altra funcionalitat que incorpora és la de cercar el procés ´que bloqueja un fitxer, per exemple, segur que us ha passat alguna vegada que no podeu esborrar un fitxer perquè el Windows diu que hi ha una altra aplicació que l’esta fent servir, doncs el process explorer té un cercador que us dirà quina aplicació reté el fitxer que esteu buscant i llavors podeu matar el procés directament (acostuma a passar amb els fitxers pendents d’enviar amb Skype).

 

En la pròxima entrada parlarem de Tcpview.

Actualitzar mòduls i core a Drupal

Per actualitzar mòduls o el core, es pot descarregar directament de la pàgina de manteniment de Drupal dins de l’administració del Site o bé via wget o drush.

Mòduls

Un cop descarregat el mòdul en qüestió s’ha de posar al directori on es troben els mòduls: ./nom_site/sites/all/modules i es descomprimeix allà directament.

Core

Per instal·lar el core primer s’ha de fer còpia de seguretat de la versió anterior per si hi hagués algún problema. Tot seguit, s’ha de posar el core comprimit al directori on es troba el site i descomprimir-lo allà mateix. Es descomprimeix en un directori amb el mateix nom que la versió que es vol instal·lar. Ara només s’ha de copiar sobre el lloc original.

Revisions a realitzar

Un cop realitzada la actualització s’ha de revisar la pàgina d’administració, concretament al menú “Administrar -> Reports -> Informe d’estat” i es probable que hi hagi canvi en la BBDD amb lo cual s’ha d’executar un script de manteniment http://www.nom_site.com/update.php o bé executar-lo manualment. La primera vegada que vaig canviar el core em va sortir aquesta actualització:

Actualització de Drupal

Per realitzar l’actualització de Drupal cal dur a terme unes tasques de prevenció davant possibles fallades del nostre site per culpa de l’actualització. En escriure la URL del nostre site de Drupal, per exemple , ens apareixerà el següent missatge:

For more detailed information, see the Installation and upgrading handbook. If you are unsure what these terms mean you should probably contact your hosting provider.

  1. Back up your database. This process will change your database values and in case of emergency you may need to revert to a backup.
  2. Back up your code. Hint: when backing up module code, do not leave that backup in the ‘modules’ or ‘sites/*/modules’ directories as this may confuse Drupal’s auto-discovery mechanism.
  3. Put your site into maintenance mode.
  4. Install your new files in the appropriate location, as described in the handbook.

When you have performed the steps above, you may proceed.

L’actualització pot fallar, per tant s’ha d’anar amb molt de compte en fer aquestes actualitzacions.