Drush: utilitat Drupal per a manteniments, actualitzacions, downloads de mòduls, …

Un cop tens instal·lat i funcionant un site amb Drupal, i no per ser menys important, hi ha eines que et faciliten la realització de tasques repetitives dins de Drupal. Una d’aquestes eines es diu Drush i serveix per a activar/desactivar un mòdul, descarregar mòduls, actualitzar mòduls, ….

En aqueta entrada, es recopila tota la informació útil de Drush. Per a la descàrrega, instal·lació i configuració es recomana mirar el link que hi ha a sota en negreta però la descarrega es pot realitzar directament així:

wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drush-7.x-4.5.tar.gz

(Si es fa en el directori /var/www/html s’haurà d’utilitzar usuari root).

 

Links interessants: