Dojo Toolkit (II). Com instal·lar Dojo.

Com totes les llibreries JavaScript per incloure-les en una pàgina web hem de fer servir l’etiqueta HTML <script>, que serveix per definir un script del cantó del client, com per exemple JavaScript. Aquesta etiqueta tant pot contenir instruccions de l’script o bé pot apuntar a un fitxer d’script extern via la paraula reservada src.

La llibrería de Dojo Toolkit no n’és una excepció i per tant per carregar-la l’hem d’incloure mitjançant aquest mètode, o sigui fent servir l’etiqueta <script>. El fitxer que apunta a la llibreria de Dojo Toolkit pot estar allotjat en el servidor que serveix la web o bé podem accedir a ell mitjançant el que es diu una Xarxa de Distribució de Continguts o CDN en anglès.

 

Si escollim el primer mètode hem de descarregar, forçosament, el codi de la llibreria, des de la pàgina de descàrregues de Dojo Toolkit. Per fer-ho disposem de vàries versions:

  • Dojo Toolkit Release: aquesta versió és ideal per a obtenir una còpia comprimida i optimitzada de la llibreria de Dojo Toolkit, amb els projectes Dojo, Dijit i DojoX. És la versió que es pot agafar quan volguem posar el nostre servidor en mode de producció.
  • Dojo Base: aquesta versió només conté la base de la llibrería Dojo. Es presenta en dos fitxers: un de comprimit i un de no comprimit. Per a entorns de producció agafarem la versió comprimida mentre que per al desenvolupament podem agafar la versió no comprimida.
  • Dojo Toolkit SDK x.x.x: és el codi font de la llibreria. És la versió ideal per a desenvolupament ja que conté una versió completa, no comprimida del codi de l’ultima release de Dojo Toolkit. A part conté tota una serie d’eines per a construir, documentar, testejar i desenvolupar amb Dojo. També inclou test unitaris i demostracions funcionals.
Doncs bé, en els següents enllaços es pot comprovar el temps de càrrega de cada una de les opcions de descàrrega de la llibreria que hi ha:
Com es veurà molt clarament, l’última opció es la que triga més en carregar i és la recomenada per a desenvolupament.
Per a un entorn en producció es recomana és fer servir l’eina “Dojo Build System” que el que fa és crear versions eficients de de Dojo i mòduls d’aplicació preparats per al desplegament en un entorn de producció, però això es tractarà més a fons en una altra entrada.