Instal·lació de Drupal 6 des de zero

Un cop descarregat Drupal des de l’aplicació Drush, s’ha de carregar la URL de Drupal local:

http://localhost/drupal

I la primera pantalla que ens apareixerà serà la següent:

Un cop decidim fer la instal·lació en anglés pot ser que ens surti la següent pantalla d’error:

Això és perquè els permisos dels directoris de Drupal no s’han assignat correctament. Per a fer-ho cal assignar aquests permisos durant la instal·lació:

 • /default a 777
 • /default/settings.php a 777
 • /default/default.settings.php a 777

Un cop acabada la instal·lació ja es canviaran pels que hi ha al final del post.

Continuem amb la instal·lació (ara ens hauria de deixar). Pot ser que surti la següent pantalla demanant-nos que instal·lem mbstring:

Amb lo que hem de instal·lar-lo a PHP, així:

[root@drupal modules]# yum install php-mbstring

IMPORTANT!!! ES PROBABLE QUE FACI FALTA FER SERVIR EL REPOSITORI DE DESENVOLUPAMENT DE CENTOS. Mirar el post que ho explica.

Hem arribat al moment de instal·lar la BBDD de MySQL o PostgreSQL (en el nostre cas ens decantem per MySQL ja que és la que es fa servir comunament en instal·lacions de Drupal).

Els passos per instal·lar la base de dades de Drupal fonamentalment són els següents:

 1. Crear la base de dades: mysqladmin -u username -p create databasename
 2. Accedir a la base dades i donar privilegis: mysql -u username -p
 3. Donar permisos: GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, LOCK TABLES, CREATE TEMPORARY TABLES ON `databasename`.* TO ‘username’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’;
 4. Activar permisos: FLUSH PRIVILEGES;

I continuem amb la instal·lació on s’ens demana les dades de la base de dades que tot just acabem de configurar:

Si el servei de la BBDD no esta aixecat ens pot sortir un error com aquest:

Un cop s’han introduït les dades de la BBDD ja només queda introduir les dades generals del site:

Com es pot veure en el requadre, ja podem treure els permisos al fitxer settings.php, deixant-los en 644.

També es defineix el nom del site i el compte de correu que serà visible pels usuaris quan es donin d’alta al sistema.

El compte d’usuari administrador el fixem a l’usuari admin i li assignem una contrasenya.

La instal·lació acaba correctament:

Un cop acabada la instal·lació podem fixar els permisos dels següents directoris:

 • /default on 755
 • /default/files including all subfolders and files on 744 (or 755)
 • /default/themes including all subfolders and files on 755
 • /default/modules including all subfolders and files on 755
 • /default/settings.php and /default/default.settings.php on 444
Des de la pàgina d’èxit ja es pot accedir directament a Drupal i mirar si hi ha algo que s’ha de retocar ja que la instal·lació no ha pogut realitzar. Per tal de veure els possibles problemes hem d’anar a Administer->Reports->Status report.


En el nostre cas tenim un problema amb el cron i amb la llibrería GD. Per a la llibrería GD simplement fetn:
yum install php-gd ja la descarreguem.

Per a que tots els canvis tinguin efecte hem de reiniciar el servei httpd.


Deixa un comentari o pregunta

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.